Søknad

Til: Holmesund Vel
Fra: Familien Vibran
Dato: 1. september 2009
Emne: Bryggeplass

Vi viser til foreliggende søknad om bryggeplass datert 1.6.1997, og til etterfølgende

korrespondanse med tidligere Vel.

I egenskap av fastboende oppsittere i Holmesund uten bryggeplass, sendte vi i 1997 søknad om bryggeplass på Teineholmen, med utgangspunkt i Holmesund Vels erklæring av 28.mai 1990. Vi søkte om å få tildelt en av de uutbygde plassene skissert på reguleringsplanen for Teineholmen.

I forbindelse med fornyingen av Vellet og Bryggekomitéen ber vi om at det legges til rette for at vi kan realisere en bryggeplass på Teineholmen.

Mvh

Familien Vibran.

AUD & TOTTO VIBRAN 92641625/91787108 HOLMESUND, 4920 STAUBØ