Holmesund 08/07 - 11

 

Holmesund vel.

-         Ad spørsmål om tinglysing av avtale og signaturer fra styret.

 

Jeg er blitt spurt av Alice Jervell (styremedlem pr.dato) om å underskrive et dokument vedrørende plattingen på Teineholmen.

Dette initiativet kom fra andre enkeltmedlemmer i daværende styre.

Jeg var sterkt uenig.  Det var et initiativ som jeg synes var og er historieløst og unødvendig.

Historikken bak plattingen var åpenbart ikke kjent blant forslagsstillerne.

Siden dette gjaldt min mor valgte jeg å trekke meg ut at styret, under behandlingen av saken. Jeg henviser her til tidligere referater. Initiativet, og oppfølgingen i form av signaturer, får stå for de øvrige styremedlemmers regning. 

Hvis dette skaper noen formelle problemer, kan jeg ikke lastes for det. Styret må finne ut av dette selv.

 

Mvh auds vibran