Tegning av eksisterende brygge med platting og boder inkludert flytebrygge.