Tegninger av eksisterende brygge med platting  og boder – uten  flytebrygge.

 

Tegninger av eksisterende brygge med platting  og boder – med  flytebrygge.

 

Tegninger av brygge på Teineholmens sørside.