Nettstedet for Teineholmen er under utvikling - pÄbegynt 2010 - kontaktperson Totto Vibran