På siste årsmøte i Vellet ble det opprettet en gruppe som skulle se på utviklingen av Teineholmen

Gruppens medlemmer er
Pieter Spilling,

John Arnold Nilsen,

Toffen (Renie) Thorleifsson,

Erik Hult,

Aud Sigrid Vibran,

Totto Vibran

 

Pieter Spilling ble valgt som leder av arbeidsgruppen på gruppens første møte avholdt 14.08.2010.

 

Gruppen vil jobbe bredt med en overordnet plan over Teineholmens videre bruk som vil innbefatte:

·        Adkomsten til badeplass – lette adkomsten til badeplassen for eldre og uføre

·        Utvikle et fellesområde mellom eksisterende brygge og holmen – Fylling eller platting

·        Flere brygger til fastboende – Mulig utvidelse på holmens sydside (Ref gjeldende reguleringsplan).

·        Gjestebrygge(r) – ytterst på eksisterende brygge og/eller ytterst på holmens s/ø side