From: Karl Otto Vibran [kvib@statoil.com]
Sent: 24. februar 2011 11:42
To: Pieter Spilling; John Arnold Nilsen; Vibran, Aud Sigrid; erik-hul@online.no; Renie Thorleifsson
Cc: audvib@broadpark.no
Subject: RE: Referat fra Teineholmen Arbeidsgruppens møte 2/10

Hei:

 

Deltok ikke på møtet, og kan ikke kommentere innholdet i referatet. Men jeg har en kommentar til spørsmålet om mandat og om skillet mellom fastboende og sommergjester.

 

Henger meg på Johns vurdering hva angår mandatet. Mener det går svært klart fram av historikken og de dokumenter som er lagt inn på nettstedet hvorfor Teineholmen ble overført til Vellet. Vellet ble jo opprettet nettopp for å realisere fastboende ”uten egen strandlinje og egen brygge” sine ønsker om bryggeplass. Det er ikke snakk om ulne ”muntlige eller skriftlige intensjoner”, det er presise vilkår og retningslinjer hvorav noen endog er tinglyst.

 

Arbeidsgruppen trenger nok ikke å frykte at vi må bruke mye tid på en flom av søknader fra fastboende som oppfyller vilkårene til bryggeplass innenfor reguleringsplanen. Vi kjenner ikke til andre skriftlige søknader enn vår, som nå er 15 år gammel (ligger på nettstedet, sammen med et par senere purringer). Det kan heller ikke være særlig mange som oppfyller vilkårene.

 

Ad

”Referentens inntrykk er at det er flertall i areidsgruppen for at vi skal se fremover og jobbe for alle medlemmer av vellet uavhengig av om de er fastboende eller hytteeiere.”

 

Her er det vel enstemmighet i arbeidsgruppen? Vil presisere: Det ligger ingen motsetning i å jobbe både for en utvidelse av bryggekapasiteten i Holmesund med tanke på alle medlemmer; og samtidig følge opp tinglyste vedtak om utnyttelse av de gjenstående plassene som allerede er regulert til fastboende. Det er fullt mulig å realisere begge deler; ha ”to tanker i hodet” samtidig. Jeg er fortsatt skuffet over påstanden fremsatt i forbindelse med forrige bryggeprosjekt, at vi som søkte om å realisere bryggeplass i henhold til gjeldende vedtekter og rettigheter, skulle være imot ”fellesskapet”. Jeg håper ikke at en slik tøvete påstand fester seg også i denne prosessen.

 

I det forrige bryggeprosjektet (10 år siden) satset man alt på ett kort og endte opp med ingenting. Det må vi unngå denne gangen. Derfor er jeg også skeptisk til ensidig fokus (mulig jeg har misforstått) på at Vellet skal finansiere og drifte tilleggsplassene. (Leser punktet i møtereferatet om Vellets rolle slik). Erik har distribuert et tilbud som viser at bare søknadsprosessen kan komme til å koste minimum kr. 30000. Gitt historien for 10 år siden, mener jeg at vi bør sjekke ut en alternativ tilnærming gjennom samarbeid med kommunen som allerede har bygget opp en solid bryggeplan og tilhørende forvaltning for Arendal.

 

Vi kan trolig stille på møte i mars.

 

 

Fjellhilsen fra Haukelifjell

 

 

Totto

 

 


From: Pieter Spilling [mailto:pieter.spilling@gmail.com]
Sent: 22. februar 2011 09:46
To: John Arnold Nilsen; Vibran, Aud Sigrid; erik-hul@online.no; Renie Thorleifsson; Karl Otto Vibran; Pieter Spilling
Subject: Referat fra Teineholmen Arbeidsgruppens møte 2/10

 

Hei kjære arbeidskomite.

 

Beklager at referatet har tatt så fryktelig lang tid.... Det har ligget 3/4 ferdig i lengre tid, men dessverre har for mange andre arbeidsoppgaver spist opp kvelder og helger.

 

Vedlagt følger referatet - som kanskje vil skape litt ytterligere diskusjon.

Kommentarer kan jo sendes på mail - eller vi tar en gjennomgang på neste møte.

 

Jeg var nedover en rask tur denne helgen - men med frossent vann og for lite ved var det ikke et blivende sted.

 

Hvordan passer det med møte i mars?

Jeg er mye opptatt - men må bare prioritere dette nå som våren nærmer seg.

 

12/13 mars

19/20 mars

helst ikke 26/27 mars

 

mvh

Pieter


-------------------------------------------------------------------
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is
intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the
information or copying of this message is prohibited. If you are not the
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete
this message.
Thank you