From: John A. Nilsen [john.a.nilsen@hoegh.com]
Sent: 25. august 2010 10:59
To: Renie Thorleifsson
Cc: erik-hul@online.no; Karl Otto Vibran; pieter.spilling@gmail.com
Subject: Re: SV: Arbeidsgruppe Teineholmen.referat14.augustdoc.doc

Hei,
Et møte med bryggeeierne er nødvendigvis ikke påkrevet i første omgang. Som det står i referatet tar jeg dette opp i styremøte 30 august. Foreslår at det sendes en forespørsel til bryggeeierne etter dette møtet og sjekker interessen for event utleie av 1-2 av de plassene de innehar i dag. Mulighetene for små båthus er i reguleringsplanen tiltenkt bryggeeierne, og er sådan utenfor fellesskapet. Synes velet skal begrense sitt eierskap og vedlikeholdsansvar til et minimum, og heller spille en koordinerende rolle mellom bryggeeiere og vellets medlemmer i å tilrettelegge for videre bruk til beste for alle. Når det gjelder gjesteplass ser jo dette ut til å være så godt som løst....


Ses i Holmesund...


John


john.a.nilsen@hoegh.com
Direct; +47 21039610
Mobile; +47 40039610
Renie Thorleifsson <renie.thorleifsson@nrk.no>

24.08.2010 15:53

To
"John A. Nilsen" <john.a.nilsen@hoegh.com>, "pieter.spilling@gmail.com" <pieter.spilling@gmail.com>, "kvib@statoil.com" <kvib@statoil.com>, "erik-hul@online.no" <erik-hul@online.no>
cc
Subject
SV: Arbeidsgruppe Teineholmen.referat14.augustdoc.doc

Hei dere .
Bare en korrigering til referatet:
Vi ble enige om at  den riktige rekkefølgen for ev behov for nye bryggeplasser på Tegnholmen,  er først å  undersøke/dokumentere   konkret hva behovet er .

Slik det er nå , så er få av de (19?) eksisterende plassene  i bruk. Her må det være mange muligheter til å få gjort avtaler for de som står på venteliste/trenger plass . Dette er mulig  både for fastboende og sommergjester.
Her kom vi til at  det hadde vært lurt med et møte med  brygge eierne, noe som kan gjennomføres ganske raskt. Jon skulle ta dette med seg til styremøtet 30.aug.
VI så jo også at det ytterst på bryggen  pr i dag er en eksisterende gjesteplass.
Dette bør og kan allerede nå tilrettelegges og merkes/opplyses om til  Holmesund beboere . Og den kan merkes fysisk som gjesteplass.
 
Det er uansett ikke snakk om å selge plasser. Det er her snakk om å leie ut fra fellesskapets eiendom.
Dermed må vi også tenke på at ev bryggehus/Små lagringshus/båthus også er Velets eiendom og ikke bryggeiernes.
HA en fortsatt  god dag.
renie
 
 
 
 
 
           
 
 
Fra: John A. Nilsen [mailto:john.a.nilsen@hoegh.com]
Sendt:
16. august 2010 15:08
Til:
Renie Thorleifsson; pieter.spilling@gmail.com; kvib@statoil.com; erik-hul@online.no
Emne:
Arbeidsgruppe Teineholmen.referat14.augustdoc.doc

 

Hei og takk for sist. Her er referatet fra befaringen på lørdagRgds

John

______________________________________
Visit our website:www.hoeghautoliners.com

http://www.youtube.com/watch?v=DgvWzgTDCcQ
______________________________________
John A. Nilsen
Head of Trade Management, Region Europe
john.a.nilsen@hoegh.com
Direct; +47 21039610
Mobile; +47 40039610


P Please consider the impact on the environment before printing this document.