POLLEN

BYGG & EIENDOM

TILBUD

Holmesund vel v/ Erik Hult Holmesund 4920 STAUBØ

Deres ref.: Ant sider: 1 Vår ref.: Sted, dato: \\Tilbud_Brygge_74-502

Arendal, 10.02.2011

SØKNAD OG TEGNINGSARBEID, PÅBYGG, UTVIDELSE AV BRYGGER, EVT BODER 74/502 HOLMESUND- ARENDAL KOMMUNE

  • Utarbeidelse av komplett søknad om tillatelse til tiltak inkl. alle nødvendige bilag

  • Utarbeidelse av nabovarsler, evt. brevutveksling med naboer, oppsummering til Arendal kommune

  • Plan, snitt og oppriss av brygger (og boder) (1:100) inkl revisjoner

  • Situasjonsplan 1:500

  • Ansvar for prosjektering og søknadsprosess

  • Koordinering av papirer fra utførende entreprenører

  • Innhenting av opplysninger / dialog Arendal kommune

  • Befaring, planleggingsmøte med representant for Velforeningen

Sum ekskl. MVA 23 500 25 % MVA 5 875 Sum inkl. MVA 29 375

I tillegg kommer biomkostninger med 4 % (plotting, kopiering og porto) samt direkte utlegg (f. eks. rek. sendinger, informasjon fra Infoland, kjøring mm)

Alle tegninger (utenom situasjonsplan) utarbeides digitalt i AutoCAD, og kan enkelt endres underveis i prosessen.

Tilbudet omfatter alle arbeider frem til innsending av komplett søknad. Eventuelle tileggsarbeider og arbeid som følge av krav og pålegg fra myndighetene (f.eks klage over vedtak, befaring med planutvalget mm), faktureres med en timepris på kr 850,- ekskl. mva.

Gi meg beskjed så snart som mulig om du godtar tilbudet, så kan jeg få satt i gang arbeidet. Jeg trenger ca 2-3 uker på å ferdigstille søknaden etter din aksept.

Vennlig hilsen

For Pollen Bygg & Eiendom

Niels R. Kaastrup Nielsen siv.ing. Bygg

Postadresse: Postboks 145, 4801 Arendal E-post: post@pollenbygg.no
Besøksadresse: Nedre Tyholmsvei 8 Internett : www.pollenbygg.no
Telefon kontor: 95191150
Telefaks: 37027358