From: John A. Nilsen [john.a.nilsen@hoegh.com]
Sent: 23. februar 2011 10:03
To: Pieter Spilling; Vibran, Aud Sigrid; erik-hul; Renie Thorleifsson; Karl Otto Vibran
Subject: Re: Referat fra Teineholmen Arbeidsgruppens møte 2/10

Hei Pieter,
Med referatet så sent etter et møte er det så som så med hukommelsen, men jeg har noen kommentarer som må frem;

Vi skal ikke glemme det historiske bildet. Dette ligger klart i føringsdokumentene som sier at bryggeplasser på Teineholmen er til fastboende. Når det er sagt må utleiebrygger og en mulig flytebrygge dekke deler av behovet til sommergjestene. Et totalbehov er enda ikke avdekket, men her må det også vurderes  andrealternativer, event i samarbeid med Arendal Kommune. Vår oppgave til årsmøtet er å avdekke disse mulighetene, samt prissette det vi aklerede har definert skal omhandles i prosjektet. Vi skal ikke nå diskutere om gamle avtaler og føringsdokumenter vil ha en begrensende effekt på vårt videre arbeid. Vi kan fint utarbeide en plan vor videreutvikling på Teineholmen med både fastboende og sommergjester, men det bør ikke herske noen tvil om at de faste bryggeinstallasjonene skal forebeholdes de fastboende.
Er ellers positiv til et møte i mars. Er foreløpig åpen for dine alternative datoer. Skal prøve å samordne dette ned et styremøte.

Snakkes
John


  From: Pieter Spilling [pieter.spilling@gmail.com]
  Sent: 22.02.2011 09:46 CET
  To: John A. Nilsen; "Vibran, Aud Sigrid" <aud.sigrid.vibran@arendalsskolen.no>; erik-hul@online.no; Renie Thorleifsson <Renie.Thorleifsson@nrk.no>; Karl Otto Vibran <kvib@statoil.com>; Pieter Spilling <pieter.spilling@gmail.com>
  Subject: Referat fra Teineholmen Arbeidsgruppens møte 2/10


Hei kjære arbeidskomite.

Beklager at referatet har tatt så fryktelig lang tid.... Det har ligget 3/4 ferdig i lengre tid, men dessverre har for mange andre arbeidsoppgaver spist opp kvelder og helger.

Vedlagt følger referatet - som kanskje vil skape litt ytterligere diskusjon.
Kommentarer kan jo sendes på mail - eller vi tar en gjennomgang på neste møte.

Jeg var nedover en rask tur denne helgen - men med frossent vann og for lite ved var det ikke et blivende sted.

Hvordan passer det med møte i mars?
Jeg er mye opptatt - men må bare prioritere dette nå som våren nærmer seg.

12/13 mars
19/20 mars
helst ikke 26/27 mars

mvh
Pieter