Holmesund Vel Holmesund 4920Staubø

Holmesund 24.07.2009 Ingrid Nilsen Holmesund 4920 Staubø

Platting på Teineholmen

Styret i Holmesund vel vil komme med et forslag som kan være med på å finne en løsning rundt plattingen på Teineholmen.

Siden Ole Henrik Nilsen har bygget en platting på Holmesund Vels eiendom uten tillatelse fra Holmesund vel og Holmesund Vel vil skaffe klarhet i eiendomsforholdet på Teineholmen. Holmesund Vel tilbyr seg å kjøpe materialene som har blitt brukt for å lage plattingen. Dette vil medføre at det ikke er tvil om bruksrett og eiendomsforhold vedrørende plattingen. Dette vil medføre at alle som måtte ønske det vil kunne bruke plattingen som oppholdssted og gangvei.

Styret i Holmesund Vel ønsker med dette å finne en fredelig løsning med dette forslaget og tilbyr derfor Ingrid Nilsen kr 3.000,- som er ca restverdi på materialene som er brukt på plattingen.

Svar utbedes innen 29.07.2009 da det må bli klarhet i saken slik at vi evt kan ta dette opp i årsmøtet i Holmesund Vel om vi fremdeles er uenig.

Med hilsen

Styret i Holmesund Vel

Kopi: Aud Sigrid Vibran