Møte  med Thomas Hirsch, torsdag 30/06 - 2011

 

Etter et møte med arbeidsgruppen,  søndag 26/06 – 2011, ble det bl.a. oppsummert at et møte  med Hirsch på Fylket, kunne være lurt. Også med tanke på tegninger om planene.

På vegne av gruppa, fikk undertegnede mulighet til å møte han torsdag den 30 juni.

Hirsch selv er ikke informert at jeg nå skriver et notat fra møte med han. (gått i ferie.) Men jeg velger likevel kort å skrive ned de vesentligste kommentarene han hadde til  den nåværende arbeidsgruppas planer, samt at resten av velets medlemmer kan bli orientert:

-         Småveier på holmen er ikke noe stort problem

-         Tiltak som er i tråd med reguleringsplanen er o.k.

-         Buene bør tegnes inn der de står i reguleringsplanen. Hans personlige oppfatning var at det var fornuftig å ha buene samlet.

-         Flytebrygger, vil han si nei til.

-         Følg reguleringsplanen.

-         Brukervennligheten/felleskapsløsning med tiltenkt platting, stilte han seg positiv til.

Men alt skal søkes kommunen om. Kommunene vurderer om saken skal videre til fylket. Som regel blir slike saker sendt videre, med tanke   strandsonen.

 

For arbeidsgruppen,  2010/2011

 

Aud S Vibran